Рубин Комерс ЕООД разполага с комбиниран – режещ и биговащ плотер Graphtec FCX2000. Плоско режещите плотери с два работни инструмента - ножче и биговащ инструмент, са перфектно решение за рязане на картони, магнитно фолио и производство на прототипи и малки серии опаковки.
Серията предлага 3 модела режещи маси с 2 вида захващане на материалите за рязане - вакуумно и електростатично.

Японската компания е един от най-водещите производители на режещи плотери в света, с над 30% дял в световен мащаб при ролните плотери и най-големият при плоски режещи плотери в ниския и средния клас. Японската фирма е с над 60 годишна история. Благодарение на натрупания опит и know-how, компанията гарантира качеството и надеждността на продуктите, които проектира и произвежда.
Режещите маси са най-доброто решение за производство на мостри, къси тиражи и персонализирани бройки опаковки от по-дебели хартиени или картонени материали, без да е необходимо използването на шанци. Специализираният софтуер на Graphtec намалява времето за производство и оптимизира на фирите. Добавената офлайн (USB) функция позволява на потребителите с различно ниво на познаване на плотерът лесно да работят с него.

За разлика от ролните плотери, плоските имат възможнос за рязане на материали без подложка, с малка дебелина и твърдост. Graphtec произвежда две основни серии FCX4000 и FCX2000, като всяка от тях има по няколко модела като размери и модификации.

Graphtec демонстрира уникална технология и know-how за процеса на рязане, които са концентрирани за максимализиране на възможностите за рязане на „по-груби” материали. Като част от тези усилия бяха разработени сериите FCX4000 и FCX2000. При тези модели Graphtec успя да реализира висока производителност и ниска цена при следните параметри:

• Начин на захващане на работния материал
• Рязане на по-дебели материали при FCX2000, където силата на натиска е до 1 кг
• FCX2000  е стандартно  екипиран с два инструмента за спестяване на време и усилия
• Максималната скорост на рязане е 400 мм/сек
• Висока точност на рязане
• Системата АRMS позволява разпознаване на маркери и рязане по контур
• Идеално решение за мострени опаковки и малки серии
• Отлично решение, когато става въпрос за индустриални клавиатури, различни шаблони, гарнитури и други продукти със специфична форма, малки обеми и голямо разнообразие